موشن گرافیک تبلیغات و چاپ ژینز

752 روز پیش

موشن گرافیک به سفارش :
مرکز تبلیغات و چاپ ژینر 
دراین پروژه ابتدا با ایده پردازی اولیه شروع کردیم و طبق نظرات و خواسته های کارفرما شروع به نوشتن سناریو مناسب کردیم و در مرحله بعد طراحی موشن گرافیک را اغاز کردیم و مثل همیشه در اخرین مرحله از بانک صداهای گویندگان اقدام به انتخاب صدای مورد پسند کارفرما کردیم و سپس وارد مرحله ضبط صدای گوینده مورد پسند شدیم و صدای ضبط شده را با بهترین موسیقی متن مناسب میکس کردیم و ماحصل تمامی این فعالیت ها تیزر موشن گرافیک کلینیک های زیبایی رویان است که در مقابل مشاهده میکنید